1 av 10 p-bøter er feil!


Skrevet 23.01.18 kl 13:00 - av: Thomas Ramm

Mattias Thollander (41) har avslørt mange smutthull i måtene p-bøter kan gis på feil grunnlag. Tidligere jobbet han for Q-park, som har skrevet ut 7 parkeringsbøter til ham siden han sluttet. Alle bøtene har blitt annulert fordi de er gitt på feil grunnlag.

Hver 10. er feil!

Thollander så seg lei alle smutthullene parkeringsselskapene utnytter. De spiller bevisst på bilistenes uvitenhet angående regler. Se videoen over og tipsene under for å se de vanligste "feilene" parkeringsselskapene gjør.

 

Skilting:

Hver gang det gjøres en kontraktparkering skal det opplyses om hvor høyt et gebyr er på. Dette skiltet står som oftest ved innkjøringen til en parkeringsplass. Får du en bot uten at det er opplyst om hvor mye et gebyr ligger på må du sende inn et bilde av skiltet uten pris.

 

Merking:

Flere får bøter på det grunnlaget at de står på streken til oppmerkingen av parkeringsplassen. Dette er feil! Det må være synlig luft mellom strek og et dekk som er utenfor (se video øverst). Hvis hjulene er innenfor, men bakenden av bilden er utenfor er dette ikke en gyldig grunn for bot.

 

Dårlig synlig parkeringsbillett:

1. Hvis parkeringsbiletten ligger opp ned er dette ikke en gyldig grunn for gebyr. Du må ta bilde av biletten og sende inn kontrollnummeret på baksiden. Er boten skrevet ut innenfor tiden du har betalt for parkering må boten annuleres.

2. Står det at grunnen til at du har fått bot er "usynlig bilett" må du huske å ta mange bilder fra ulike vinkler hvor biletten syns. Man bør alltid kreve å få tilsendt bildene fra parkeringsselskapet. Man har krav på disse bildene. Stå på ditt! Parkeringsbetjentene kan utnytte sol og refleks i ruta til at biletten syns dårlig. Om vinteren er det fare for at frontruta snør igjen. Da er det parkeringsbetjenten som har ansvaret for å fjerne snø og is fra ruta. Får du bot, ta bilde av gjensnøet rute.

3. Sjekk om bilnummeret stemmer overens med parkeringsbetjentens bilde. Bildene til parkeringsbetjenten skal inneholde skiltnummeret.

 

Over tiden:

Det skal alltid gå tre minutter fra parkeringsbiletten går ut til at bot kan gis. Enkelte selskaper gir deg lener tid, men likevel skriver de ut bot. Sjekk opp betingelsene til parkeringsselskapet. Parkeringsvakter er også pliktige til å forsikre seg om at ingen står og betaler ved en automat mens boten skrives.


Klag til butikkeieren

I mange tilfeller eier butikkeriere parkeringsplassene utenfor butikkene sine og leier de ut til parkeringsselskapene. Disse avtalene inneholder ofte en rettighet som gjør at butikkeierne kan annulere bøter hvis de ønsker det. Er du god kunde kan dette være en siste utvei.

 

Ta saken videre

Etter å ha sent inn en klage du ikke får medhold i kan du ta saken videre til Parkeringsklagenemda. Har du gode beviser og en god sak er dette lurt. Parkeringsselskapene må betale et gebyr på 700 kroner når en sak tas videre dit. Dette gjør at de ofte annulerer boten hvis de mener at de ikke har en klar vinnersak.
 


5 siste kontroller

ipv6 ready