Etikk/juss


Skrevet 19.04.14 kl 21:54 - av: Thomas Ramm Etikk og jus

Etikk

Det er mange som ser på tjenesten vår som uetisk. Vi har utarbeidet noen argumenter som fremmer vår side av saken.

Et argument mot produktet vårt er at det er lett å «misbruke» tjenesten, ved å kjøre over fartsgrensen når man vet at det ikke er kontroller. Dette setter vi spørsmålstegn ved av flere grunner.

  1. For det første så er det alltid noen som må være førstemann til en kontroll – du kan aldri være helt sikker på at det ikke er deg.
  2. For det andre, så er det ikke så mange som direkte går inn for å bryte trafikkreglene. Mange av brukerne våre trenger bare en liten påminnelse på at det er politikontroller, noe som får dem til å tenke over farten sin.
  3. For det tredje har vi ikke muligheten til å varsle om hvor sivilpolitiet befinner seg til en hver tid.

Et annet punkt på etikken er promillekontroller. Da er det viktig å merke seg at Politikontroller UB ikke melder om promillekontroller. Dette er et bevisst valg vi har tatt, fordi vi mener at sjåfører som kjører med promille er en stor fare for trafikken. De er en fare for både seg selv og andre, og det å gi dem varslinger ville være «å gjøre dem en bjørnetjeneste». Vårt mål er å øke bevisstheten på trafikksikkerhet. Ikke svekke den!

 

Jus

Det er ofte vi får spørsmål om det vi driver med er lovlig. Svaret er ja – det er lov. Vegtrafikkloven § 13 a. Forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn

I motorvogn er det forbudt å besitte eller bruke utstyr som har til formål å varsle om eller forstyrre trafikkontroller. Forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk.

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser til presisering og utfylling av forbudet i første ledd.

Applikasjonen vår faller ikke under denne definisjonen fordi den hverken mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk. Applikasjonen er basert kun på det brukerne våre ser og melder inn selv. 


5 siste kontroller

ipv6 ready